Học viện Viettel hợp tác Viện toán ứng dụng và Tin học thu hút nguồn lực chất lượng cao cho Viettel

15/10/2019

Hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm thực tiễn, tổ chức thực tập, tập nghề, gắn lý thuyết với thực hành, định hướng lý tưởng, nghề nghiệp cho sinh viên…đó là những nội dung chính trong thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Viettel và Viện Toán Ứng dụng & Tin học (Đại học Bách khoa Hà Nội)

Ngày 26/9, Viện Toán Ứng dụng & Tin học (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Học viện Viettel đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh tranh khốc liệt của cả nhà trường và doanh nghiệp.

Hai đơn vị đã thống nhất 4 giải pháp hợp tác mang lại lợi ích chung cho cả hai bên. Một là, 2 bên sẽ trao đổi giảng viên, chuyên gia, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với sinh viên, học viên, cán bộ tham dự các khóa học của mỗi bên. Hai là, 2 bên tổ chức các chương trình hội thảo, hội nghị về khoa học kỹ thuật, công nghệ tại Học viện Viettel. Ba là, Học viện Viettel sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị Viettel dành cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội các đợt Studytour thăm quan các cơ sở nghiên cứu sản xuất, chế tạo của Viettel, trụ sở Học viện Viettel; cùng giao lưu chia sẻ với các chuyên gia Viettel. Bốn là, Học viện sẽ phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai các đề tài mà Viettel quan tâm để sinh viên nghiên cứu,  thực tập, Viettel sẽ đánh giá đề tài để tài trợ, thu hút tập nghề tiến tới ký hợp đồng lao động.

Hai bên đã thống nhất xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, mở ra những phần việc có thể hợp tác vì lợi ích của Viettel, lợi ích của Đại học Bách khoa Hà Nội.


Đánh giá bài viết


Xem thêm