Tuần sinh viên NCKH lần thứ 31 năm học 2013-2014

28/04/2014

Viện Toán ứng dụng và Tin học sẽ tổ chức tuần sinh viên NCKH năm học 2013-2014. Kế hoạch tổ chức như sau:

- Từ 28/4/2014 – 7/5/2014: Sinh viên nộp báo cáo tại các Bộ môn. (Mẫu 1, Mẫu 2) Huong_dan_KHSV_2014

- Từ 5/5/2014 – 10/5/2014: Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH tại các Bộ môn.

- Từ 12/5/2014 - 17/5/2014: Tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Viện và triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Từ 19/5/2014 - 24/5/2014: Hội đồng Khoa học cấp Trường xét giải sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2013-2014.

- Từ 26/5/2014 - 30/5/2014: Tổng kết và trao giải thưởng.

Kính mời các sinh viên tham gia tuần sinh viên NCKH và gửi báo cáo về Viện đúng hạn!

Thông tin chi tiết và các mẫu báo cáo xem tại: chi tiet


Đánh giá bài viết


Xem thêm