Bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh

28/04/2014

ThS. Nguyễn Phương Thùy, Bộ môn Toán ứng dụng, Viện Toán ứng dụng và Tin học sẽ bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh với đề tài "Một số mô hình toán học cho hệ sinh thái hai loài cạnh tranh"

Thời gian: 16h00, ngày 29/4/2014.

Địa điểm: 106B-D3, Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội.

Trân trọng kính mời các Thầy, Cô và đồng nghiệp quan tâm tới dự !


Đánh giá bài viết


Xem thêm